Daily Archives: 26/05/2021Da var 2/3 av «praksisen» allerede gjennomført. Siden forrige oppdatering har jeg hygget meg på hjemmekontoret med bl.a. Teamsmøter og referanse-sjekking. Med en student-hverdag som allerede består av digitale forelesninger, gruppearbeid og innleveringer, må jeg innrømme at «praksisen» ikke skiller seg veldig ut fra en ellers digital hverdag. Samtidig så […]

Hygge på hjemmekontor