Daily Archives: 09/05/2021


Hei igjen, Då var det på tide med ein oppdatering om min praksisperiode hos NORCE-LFI. NORCE, Norwegian Research Center AS, er eit forskingsinstitutt med stor fagleg breidde som driv med forsking innanfor fleire ulike felt, og finn løysingar på samfunnsproblem både nasjonalt og globalt. Eg har min praksisperiode hos avdelinga […]

Filmklippanalyse frå fisketrapp i Arnaelva