Pro på Teams 4


Hei igjen!

Jeg har nå hatt over 50 arbeidstimer hos HI, og vil gjerne fortelle litt om hva jeg har fått gjort hos dem. På grunn av pandemien, har alle møter blitt digitale. Selv om jeg gjerne skulle sett mer av arbeidsplassen og internettforbindelsen ikke alltid har vært på topp, har hjemmekontor hatt noen fordeler. Jeg har blant annet blitt en racer på å bruke Teams og å kommunisere via mail. Hjemmekontor-tilværelsen har også ført til at flere kan delta på møtene og fra forskjellige steder i verden.

 

Disse Teams-møtene har gitt meg et innsyn i hvordan de ansatte på HI jobber og samarbeider med hverandre, samt med andre aktører. Mange av møtene har vært med Faglig Forum og Overvåkningsgruppen. Disse er begge rådgivende grupper som arbeider med havforvaltning. Foruten mye snakk om havforvaltning, har vi også fått et lite stressmestringskurs, noe som kommer godt med i en hverdag preget av både korona- og klimakrisen.

 

I tillegg til et hav (hehe) av møter, har jeg også fått noe praktisk arbeid (selv om dette også har vært hjemmefra). Dette arbeidet har vært relatert til SVO-rapporten. Et SVO er et spesielt verdifullt og sårbart område som har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i et havområde. Denne rapporten er i skrivende stund under arbeid og her har jeg fått vært med på å finpusse referanselisten. Selv om dette kanskje ikke er det mest spennende arbeidet, føler jeg meg heldig som får ta del i en så viktig rapport.

 

Informasjon om f.eks. hvilke arter som er til stede i et økosystem og sårbarheten til disse er noe vi absolutt bør ha kunnskap om før vi vurderer menneskelig aktivitet i området. Dessverre finnes mange marine arter og naturtyper som er truet og trenger forvaltning. Heldigvis jobber Havforskningsinstituttet med akkurat dette. Gjennom rapporten har jeg lært mye om SVO-ene i Norge, som hvor de ligger og hvorfor de er så viktige. Lite visste jeg f.eks. at Boknafjorden er et gytefelt for kysttorsk og hekkeplass for Lundefugl, før nå.

Jeg ser frem til flere møter og oppgaver i nærmeste fremtid. Ha det bra så lenge!

 

Bilde lånt fra Havforskningsinstituttet

 

Et av mange møter med flotte medarbeidere!

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 thoughts on “Pro på Teams