Biomasse og fiskeegg


Nå er det på tide med mitt andre blogginnlegg, etter ca. 50 timer arbeid på zoo-laboratoriet på HI. Arbeidsoppgaven min har vært å hjelpe til med måling av zoo-plankton biomasse. Ute på tokt har forskerne noen faste stasjoner der de senker ned en håv for å samle inn zoo-plankton. Denne håven senkes til bunnen eller maks 200 meter ned. Dette gjentas hvert år, gjerne flere ganger i året ved ulike årstider. Når prøven er tatt deles den i to. Der den ene halvdelen legges i formaldehyd, dette gjøres slik at zoo-plankton kan artsbestemme og stadibestemme tilbake på lab. Den andre halvdelen av prøven deles videre inn i tre fraksjoner, 2000µm, 1000µm og 180µm. Fra 2000µm delen plukkes det ut krill, fisk, amphipoda, pilorm, reker, calanus og pareuchaeta, som alle puttes i hver sin aluminium skål. I skålene med mindre filter puttes alt bare i en skål. Disse aluminium skålene tørkes i tørkeskap på ca 65° før tørrvekten måles på lab og dataene føres inn på Excel. Det er disse skålene med biomasse jeg har hatt i oppgave å måle.

Figur 1 Bilde av organismene som tas ut fra 2mm skålen. Foto: Karoline

Figur 2 Aluminiumskåler med tørket biomasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden det ikke var så mange skåler med biomasse i frysen, fikk jeg i oppgave å gjøre klar aluminium skåler til tokt. Dette innebærer å nummerere skålene og veie dem slik at biomassen kan måles nøyaktig. Det ble nummerert og veiet mange tomme aluminium skåler de førte dagene. Etter et par dager fikk jeg noen prøver med fiskeegg som jeg kan se på innimellom målingen av skåler. Selv om min oppgave hovedsakelig er å måle biomasse. Disse prøvene skulle jeg se på i mikroskop for å plukke ut fiskeeggene, når alle fiskeeggene er plukket ut tar jeg bilde av dem. Seinere vil de bli målt og artsbestemt ved hjelp av størrelse. I prøvene med fiskeegg er det en del spennende å se på, som eksempel bitte små sjøstjerner og fiskelarver.

Figur 3 Fiskeegg. Foto: Karoline

Etter 50 timer arbeid på zoo-planktonlaboratoriet på HI føler jeg at jeg har lært masse, selv om arbeidet jeg har gjort kunne bli litt ensidig i starten. De andre som jobber der er veldig hyggelige, de hjelper meg om jeg trenger hjelp og forteller om hva annet enn biomasse de holder på med. Slik som å artsbestemme og stadiebestemme den halvdelen zoo-plankton som blir puttet i formaldehyd. Fremover skal jeg se på data fra et snitt der det blir tatt zoo-plankton prøver 4-5 ganger i året. Der skal jeg se på hvor masse biomasse som er målt, samt temperatur og næringssalter. Ser fram til resten av tiden jeg har igjen på HI.

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *