Praksis hos Bymiljøetaten i Bergen kommune


Viltforvaltning! I Bergen kommune. Hvilke tanker og forventninger har jeg om det? Jeg må innrømme at det er litt lettere å skrive om hva forventningene til viltforvaltning i Bergen kommune er, nå som jeg allerede har vært på kontoret et par ganger. Fordi før jeg startet forventet jeg blant annet ikke at det skulle innebære telefoner fra oppskakede folk som trengte råd til hvordan å lure en forvillet røyskatt ut av huset. Der tok jeg feil. Sannheten er at det selvfølgelig ikke er dette jobben faktisk består av, men at det er litt gøy å forestille seg at det finnes en dyre-sheriff i byen, som må rykke ut på sekundet, når det kommer inn en melding. For eksempel dersom det traver en løpsk hjort rundt i gatene i sentrum (det er tydeligvis noe som kan skje fra tid til annen).

‎Rangifer tarandus platyrhynchus Homo sapiens sp. 🦌

Jeg heter Åse Vidnes Lindmark og er 23 år. Jeg skjønte vel at jeg var over gjennomsnittet interessert i biologi og spesielt artsmangfold da jeg som liten jente kunne alle replikkene til David Attenborough i dokumentarseriene «Life» og «Planet earth». Jeg forklarte med glede det jeg da omtalte som fun facts, om maur, fisk og planter til alle som ville høre (les: mamma og pappa), men også til de som ikke ville høre (les: de eldre søstrene mine).

Reinsdyrene på Svalbard var svært opptatt av å få tatt et lite bilde med meg ⭐️

Spol litt framover i tid til våren 2019 og jeg tar nå det siste semesteret på bacheloren i Biologi på Universitetet i Bergen. Nå skjønner jeg at det er på høy tid at jeg opparbeider meg litt praksiserfaring og får noen flere innblikk i hva det vil si å drive med arbeid som har med biologi å gjøre. Jeg har i løpet av studietiden fått prøvd meg på en god blanding av lab-arbeid, rapportskriving og noen egne forsøksprosjekt, og selv om dette absolutt er relevant biologisk arbeid så bærer det fortsatt litt preg av at det også bare har vært skolearbeid. Det er nettopp dette som gjør bio298 faget så spennende, at man får prøve seg på arbeidsoppgaver som faktisk har betydning for andre enn seg selv.

Fra feltarbeid: vegetasjonsanalyse i steinrøys går relativt fort, så da kan man jo finne på litt andre ting 📸

Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk praksisplass hos Bymiljøetaten i Bergen. Det gir en gyllen mulighet til å prøve seg på litt forskjellige oppgaver innen biologisk arbeid. Her er det nemlig ikke sånn at man holder på med ett prosjekt som skal være ferdig til en gitt tid, men en hel håndfull prosjekt som kanskje helst skulle vært ferdig i går. Det dette egentlig betyr, er at jeg og Ida (som er den andre praksisstudenten her), får gjøre alt det morsomme praksisverten vår gjerne skulle ha gjort, men ikke har hatt tid til. Det skal nok bli en god blanding av forberedende arbeid, befaringsturer og feltarbeid, men også noe etterarbeid, slik at vi får følge prosjektene fra start til slutt, og med det erfare hvor allsidig (og gøy) biologisk arbeid kan være.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *