Tusen takk NINA!


Jeg har nå jobbet over 140 timer på Hjelmsøya, og er så heldig som får jobbe her i 2 uker til! Praksisverten har vært utrolig flink til å la meg være en del av alle oppgavene her på øya, så jeg føler jeg har fått mange opplevelser og erfaringer fra denne turen.

Den siste delen av sesongen her skal gå ut på at vi fester dykkerlogger, GPSer og GLSer på lomvi, og ellers fortsetter med GLS prosjektet på lundefugl. Vi tar også næringsprøver (bilder av fugler med mat i nebbet eller så samler vi inn oppkastet til krykkjen når den fanges) av de ulike artene som er aktuelle.

Lundefugl og lomvi (ringvi) med næringsprøver. (Foto av lomvi: Tom Skagen)

Det er svært interessant å få ta del i å feste dykkerlogger og GPSer på lomvi. Dykkerloggerne registrerer trykket den blir utsatt for, og kan fortelle oss hvor dypt en lomvi dykker når den er ute og fanger fisk. GPSen er for å kunne kartlegge hvor lomvien flyr hen for å finne mat, noe som er nyttig for å forstå sammenhengen mellom mengden mat i havet og hekkesuksess og overlevelse. Det viser seg at det er utberedelsen til byttedyrene som har mye å si for fuglene, ikke bare mengden i havet. Det betyr at det er avstanden fra hekkeplassen til maten som avgjør hekkesuksessen, da det kan bli kostbart å fly langt etter mat til ungene. Vi fester GPS loggerne på ryggen til lomvien, og gjenfanger fuglen etter 3 dager. Så langt har vi klart å gjenfange en lomvi med GPS og dykkerlogg. Utifra dataen ser vi at den har flydd litt over 2 mil ut i havet, og dykket mellom 60 og 70 meter ned for å fange fisk. Noe som er virkelig spennende!

Jeg føler meg svært heldig som har fått være med NINA på Hjelmsøya denne sesongen, og håper at de fortsetter med å ta inn studenter på praksis. Det har vært en utrolig opplevelse, og det har virkelig gitt meg motivasjonen til å studere biologi videre. Blogginnleggene dekker ikke en brøkdel av alt jeg har fått oppleve, og de inkluderer heller ikke de flotte menneskene jeg har fått jobbe med. Så jeg vil bare rette en stor takk til Norsk Institutt for Naturforskning for at de ga meg denne muligheten, og anbefaler alle å velge BIO298 for å få kjenne på følelsen av å faktisk være en biolog.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *