Aurland


Så plutselig satt jeg i en blå caddy på vei til Aurland sammen med Max, en tysk exchange student (Tysken min har forbedret seg, naturlisch), for å møte Ulrich Pulg, en av LFI’s forskningsledere. Etter å ha kjørt i feil retning i over en time, var vi på riktig vei, men ble sittende i trafikk i flere timer pga. veiarbeid. Da vi endelig kom til Aurland var det sent på kvelden og meg og Max skippet ‘small talk’ og la oss med engang. Vi sto opp tidlig på morgenen, tok på oss vadere og pakket med litt lunsj, etter å ha sovet i et rom med duft av cigar og old spice. Vi var spent på hva slags arbeid vi kunne bidra med og hva vi skulle lære de neste dagen.

I Aurland finnes et av Norges største vannkraftsselskaper, E-CO, som ble etablert på 70’tallet. Deres etablering har hatt påvirkning på ferskvannsøkologien og dermed, bestanden av villaks og ørret. Prosjektet i Aurland har som mål å gjennomføre tiltak for å restaurere gyte- og oppvekstområder til disse ferskvannsfiskene. Data som ble som ble samlet inn her skal brukes til å forstå påvirkning tiltakene har hatt på bestandene.

En av oppgavene Max og jeg hadde ansvar for var å ta sedimentprøver og måle steiner større enn 1 cm i et avgrenset området – grus, rul og buldere ble inkludert i målingene. Data som ble samlet inn blir brukt for å kartlegge gyteområder og ungfiskhabitat. I tillegg tok vi sedimentprøver ved å bruke noe så fancy som en grein fra et avknukket tre, for så å føre det inn i et finnstadpectometer. I det området der el-fisking pågikk, ble en transekt tilfeldig plassert. Her brukte vi finnstadpectometere til å måle potensielle ungfiskhabitater. Ungfisk gjemmer seg ofte under steiner, planter og sedimenter og målingene gir et godt innblikk på om habitatområdet er gunstig for disse. Større fisk vil ha behov for å gjemme seg under større steiner, mens mindre fisk vil ha behov for mindre gjemmeplasser.

Ulrich var flink til å lære bort alle metodene, forklare hvorfor vi samlet inn data og hva de skal bli brukt til. Vi fikk ansvaret for innsamlingen av data på de forskjellige stasjonene nedover elven, og jeg  fikk også prøvd meg på el-fisking for første gang! El-fisking er et elektrisk fangstapparat som bedøver fisk ved bruk av strøm. Metoden blir brukt for ulike formål som tetthets-og bestandsestimater. For å håndtere apparatet må man ha tillatelse av fylkesmannen, så jeg håper det er greit at jeg poster dette. Max og jeg delte noen stasjoner der vi byttet på noteringen av data, slik at begge fikk prøve seg på el-fiskingen. Ungfiskene som ble bedøvet av den elektriske strømmen ble samlet i en bøtte, identifisert, målt og deretter sluppet ut av elva igjen. I tillegg målte vi vannets konduktivitet, temperatur og pH.  På kvelden førte vi inn data og småpratet mest om livet og fisk, naturlisch.

Noen dager senere reiste vi ned som en større gruppe. Igjen ble turen min til Aurland lengere enn planlagt, men med gode samtaler og noen kaffe-stops, ankom vi Aurland sent på kvelden. Vi jobbet med mye av det samme; måle steiner, notere potensielle ungfiskhabitater og el-fisking. Denne gangen fikk vi også bli med på elvedykking som var en av de gøyeste aktivitetene jeg har vært med på. De fra LFI drev med gytefisktelling, mens jeg og Ingrid svømte bak LFI gruppen og fikk prøve oss på elvedykking, se etter fisk og lære litt mer om hva gytefisktelling går ut på. Etter å ha hatt armene strukket ut i flere timer for å unngå noen hodeskader, merket jeg hvor støl jeg var i hele kroppen de neste dagene. Jeg fikk i hvert fall sett store sjøørret og laks svømme forbi meg, og etter jeg kom meg ut av vannet var jeg på en lykkerus hele resten dagen. Jeg klarte til og med å knuse mobilen min, men det trenger vi ikke å gå inn på.

Jeg lærte utrolig mye om feltarbeid på turene mine til Aurland. Det var utrolig gøy å få bli med på prosjektet og faktisk bidra. Det ble mye snakk om vannkraftsselskaper, tiltak som kreves og elvemorfologi. Det var verdifullt å få bli med må samtalene i tillegg til å få praktisk oppgaver. Dette førte til en mer helhetlig tilnærming til prosjektet der man virkelig forstår hvor viktig arbeidet er for samfunnet.

Next stop er Kristiansand, og der blir det nattdykking 😊

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *