Innlegg 3


I den skrivende stund er de hjerte som står i fokus på Vilvite, og da spesielt kurs i disseksjon av grise hjerte. det har vert en spenne prosess å se planleggingen og utføringen av et slikt kurs. fra å finne frem og kontrollere utstyr og hjertene til å diskutere fremgangsmåte. Under kursene er det en godt utfordring å få testet egne kunnskaper med å svare på elevers spørsmål, det er også morsomt å se hvor ulikt elever reagerer på utfordringen. En kan ikke vite hvordan elevene reagerer før dem har det foran seg.

 

jeg har også bilt trygg nok på noen av opp legende til at jeg kan lede kursene, spesielt disseksjons kurset og kurset næringstrofer i mat. det er veldig spennende å stå slikt foran en gruppe å formidle og det gir en god mestring føleleses.

 

 

 

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *