Blogginnlegg #3


Noe av det fineste med å være i Hardanger, litt utenfor de mest sentrale strøk, på praksis, er at en ser hvordan en kan få bruk for en biologiretta utdanning uten å måtte bo midt i byen. Sånn sett virker denne typen lokal forskningsstasjon, som er del av et stort nasjonalt institutt, som en veldig passende fremtidig arbeidsplass i mine øyne. Jeg kan gjerne tenke meg å flytte litt desentralt for å jobbe på en tilsvarende lokal-stasjon en gang i framtiden.

Selve fagfeltet, landbruksretta forskning, synes jeg er interessant. Ikke nødvendigvis slik at jeg har bestemt meg for å ta det videre til en masteroppgave eller sånn med en gang, men jeg er veldig interessert i mer innsikt i både det vitenskapelige og praktiske rundt ulike typer landbruk. Det er akkurat det jeg får her på NIBIO. Praksisen gjør meg for så vidt også nysgjerrig på å lære mer om andre typer landbruk og –forskning enn fruktdyrking også. Særlig de økologiske metodene tenker jeg å utforske og studere videre, noe som jo også er hovedfokuset i det spesifikke prosjektet jeg jobber mest med her.

Jeg har mye praktiske oppgaver, med alt fra jord- og bladprøvetaking, til tynning og telling av blomster, noe som har vært en god avveksling til eksamenstidens stillesittende lesning. Dette har likevel blitt svært ensformig til tider, når vi for eks. bruker en hel dag på å tynne kun de rundt tjue feltene på kun tre av radene i den ene av fire eplehager som er med i hele prosjektet. Dette regner jeg likevel med at er en veldig nyttig erfaring, ettersom en jo i forskningen gjerne må ha helt latterlig mange repetisjoner for å få representative resultat. Disse arbeidsoppgavene har heller ikke behøvet særlig biologiske forkunnskap egentlig, likevel kan jeg se de mer frakoblede praktiske arbeidsoppgavene i en større forsknings-sammenheng med min bakgrunnskunnskap fra universitetet.

Jeg har i tillegg til mye praktisk arbeid, fått være med på å se på, bearbeide og analysere fjorårets tallmaterialet fra det samme prosjektet som jeg er med på i år. Det er i denne sammenheng jeg har måttet bruke særlig forkunnskaper fra studiene. Det har da vært mest statistikkrelatert, noe jeg merker jeg bør studere mer av etter hvert. Siden jeg på denne måten får innsikt i en annen del av prosjektet enn bare det praktiske synes jeg praksisen til sammen gir meg en ganske helhetlig og verdifull erfaring.

 

DSC_0341

     – Mitt arbeidssted de siste ukene

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *