Naturmangfoldsgruppa!


Hei,

Nå har det vært en ganske travel periode, og i løpet de fire månedene jeg har vært praktikant hos Naturvernforbundet har det skjedd masse. Jeg husker jeg var litt nervøs før jeg skulle dit første gang, både på å møte de som arbeider der, og på hvilke oppgaver jeg skulle utføre. Det hadde jeg ingen grunn til! Jeg ble tatt imot med åpne armer og har i veldig stor grad selv fått velge hva jeg ønsker å arbeide med. I starten var jeg noe overentusiastisk og ønsket å jobbe med det meste, men etter hvert så jeg at tiden ikke strakk til, og konsentrerte meg heller om ett stort prosjekt (full oppdatering i neste blogg-innlegg) samt noen mindre.

 

Naturmangfoldsgruppa

Den første mandagen i hver måned har vi møte på Det Grønne Loft, frivillige samles for å diskutere ulike saker relatert til naturvern. Vi har for eksempel diskutert plassering av godsterminalen og vannkraftutbygging. I forbindelse med sistnevnte fikk vi arrangert ett kurs internt i gruppa, i å skrive høringsuttalelser. Planen er å prøve seg på en slik i løpet av sommeren. Jeg er også involvert i ett prosjekt der vi prøver å lage en fremtidsvisjon for ett godt og bærekraftig Hordaland, inspirert fra visjonen «Gode Grønne Bergen» som Klima- og transportgruppen i NVF har laget. Dette var ett dokument som i stedet for å peke på problemer, kommer med konkrete løsninger for hvordan vi kan sikre en «god og grønn» fremtid for Bergen by. Flere av punktene kom inn i ulike partiprogram, og det er håpet for denne visjonen også!

Gjennom arbeidet i naturmangfoldgruppen har jeg fått gode erfaringer om samarbeid, og blitt engasjert i saker jeg før ikke tenkte så mye over. Jeg føler også jeg har lært å bruke biologikunnskapen min i en større, mer samfunnshelhetlig sammenheng.

 

NaturVest

 

naturvest1

Jeg har også skrevet en liten tekst for NaturVest, medlemsbladet til Naturvernforbundet Hordaland. Øyvind Strømmen redigerte teksten før den gikk i trykk, og Mona Marie Løberg tok bilde til artikkelen.

 

Godt arbeidsmiljø -> God arbeidslyst

Ellers vil jeg si at det har vært ett veldig godt arbeidsmiljø. Det har vært rom for å prøve, feile og spørre! Hver dag er det felleslunsj for de som ønsker å være med på det, hvor alle tar med noe hver, også deler vi broderlig.

lunsj1 lunsj2

Bilde fra felleslunsj både inne og ute, – det er været som bestemmer. På det andre bildet ser du Peter som holder opp avisen med quiz!

 

Neste blogginnlegg kommer snart, og da skal jeg gå litt mer i dybden på det prosjektet jeg har jobbet mest med: Den Naturlige Skolesekken.

 

xoxo BloggLiv(-Åse)

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *