Jakten på regnskogen 1


Det at vi har regnskog i Norge, og spesielt mye her på vestlandet, er det nok ikke mange som vet. Det visste faktisk ikke jeg heller før denne våren. Mitt største prosjekt på Naturvernforbundet har nok vært å arrangere denne turen til en norsk, temperert, regnskog. Turen går under opplegget naturgledetur, som naturvernet arrangere siden det er friluftslivets år i år, dette er turer som er laget for spre informasjon og glede. Men å finne informasjon og norsk regnskog var ikke så lett. Det finnes svært lite informasjon på nettet, så det måtte mange google søk til, og det ble sendt ut mange e-poster til ulike folk jeg trodde kunne hjelpe meg. Etter hvert fikk jeg et stort kontaktnett med folk som hadde spesialisert seg på norsk regnskog, og fikk blant annet komme til Skog og Landskap på Fana for å lære mer.

2015-06-02 19.30.12

For at en skog skal få benevnelsen temperert (også kalt boreonemoral) regnskog så er det flere krav som må oppfylles. Du må se på topografien, luftfugtigheten og på artene. Det er i nordvente lier du kan finne temperert regnskog og det er et krav om at det minimum må være 1500mm regn i året, og ingen tørkeperioder. Det må være liten variasjon mellom kaldeste og varmeste måned i året og temperaturen må i gjenonmsnitt ligge mellom -4 og +12 grader. Derfor er forholdene her langs kysten på vestlandet veldig optimalt. Kjennetegns artene kan være vanskelig å få øye på. Det er nemlig mosene og laven  som er indikatorer på regnskog. Det finnes også en spesiell type bregne som er karakteristisk, det er hinnebregnen.

I en temperert regnskog på vestlandet vil det være tresorten furu som dominerer. Men i Norge har vi faktisk to ulike typer regnskog, vi har også det som kalles for boreal regnskog. Denne typen regnskog vil du finne nord i trøndelag, og i motsetning til temperert regnskog, er det grana som dominerer her.

En av ulempene med at norsk regnskog er så lite informert om, er at den nå har blitt truet. Boligbygging er den største trusselen. Store arealer med natur blir fjernet for å bygge boliger, og da forsvinner også de karakteristiske regnskogs artene om de skulle befinne seg der. Men det finnes også andre trussler, slik som hjort som spiser lav fra trær når snøen dekker bakken, og en type alge som gjør det vanskelig for regnskogsartene å vokse.

Det er viktig å verne norske regnskoger, og det er fordi den binder mye karbon. En norsk boreal regnskog med gran (gran er det bartreet som tar opp mest karbon) lagrer hele dobbelt så mye karbon som en tropisk regnskog!

Hinnebregne flynn vortelav flynn gullhårmose flynn storstylte flynn
Bilde 1: Hinnebregne, bilde 2: vortelav, bilde 3: gullhårmose, bilde 4: storstylte. Dette er alle kjennetegns arter i norsk temperert regnskog.

Det var en utrolig hyggelig tur, og et veldig kjekt å samarbeide med bergen og hordaland turlag!

 

Linn


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Jakten på regnskogen

  • ashildi

    Norsk regnskog er jo kjempe interessant! Og kanskje litt eksotisk 😉
    Det som er ironisk er hvor vanskelig det var å finne og peke på den norske regnskogen, da vi trasket rundt i myr i pøsregnet! Takk for turen Linn 🙂