Blogginnlegg (4/4) – NORCE


Hei, igjen!

Da er tiden kommet for mitt siste blogginnlegg. I løpet av de siste 50 timene har jeg blant annet deltatt mer på PATHDNA-prosjektet, hvor jeg har filtrert vannprøver og tatt gjelleprøver fra oppdrettsanlegg på Vestlandet. I tillegg har jeg deltatt på undervisning på Flaktveit barneskole, hvor vi underviste i 2.klasse og 5.klasse. Klassene ble delt inn i to ulike grupper, hvor begge gruppene var innom begge temaene for dagen. Det første temaet omhandlet dyrelivet i fjordene våre, og elvene ble også vist telemetri utstyr og en horngjel. Dagens andre tema var ferskvannet, med særlig fokus på livssyklusen til laks. Elevene ble her vist forskjellene mellom vill smolt og smolt fra oppdrettsanlegg.

Undervisning på Flaktveit barneskole. Til venstre vises en skisse over dyrelivet i fjordene våre, og til høyre vises en skisse over livssyklusen til laks, samt vill smolt og smolt fra oppdrettsanlegg.

Praksisoppholdet er nå over, og jeg sitter igjen med mange opplevelser og erfaringer som jeg ikke ville vært foruten. Det har vært et annerledes og lærerikt semester, hvor jeg har verdsatt et lite avbrekk fra skrivepulten. Før praksisen hadde jeg et ønske om å tilegne meg mer praksiserfaring som kunne være relevant for arbeidslivet, samt finne ut hva jeg liker å holde på med. Praksisoppholdet levde opp til forventingene da jeg har fått tatt del i mange ulike prosjekter. Jeg har hatt varierende oppgaver, som har bidratt til interessante og spennende arbeidsdager. Under oppholdet har jeg fått lært mye ulikt, samt tatt i bruk noe av det jeg har lært gjennom ulike emner.

Praksisoppholdet hos LFI NORCE har vært veldig interessant, og har gitt meg et innblikk i hvordan det er å jobbe som biolog. Inntrykket jeg sitter igjen med etter praksis er at å jobbe son biolog er både krevende og spennende. Det krever mye arbeid og planlegging, men det kan også være uforutsigbart med hensyn til blant annet været. I tillegg har jeg lært at det finnes utrolig mange ulike arbeidsoppgaver en biolog kan ha. Jeg føler at praksisoppholdet har gitt meg en bedre forståelse for hvilke jobber som det er mulig å få etter studiet, samt et bedre grunnlag for min vei videre. Jeg er fremdeles litt usikker på hvilken vei som er den rette for meg videre, men det å ha arbeidsdager bestående av både laboratorium og feltarbeid har vist seg å være ganske interessant. Dette var mitt siste blogginnlegg, så tusen takk for meg, og takk til LFI for at jeg fikk ta en del i mange spennende prosjekter.

– Rikke

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *