50 timer hos Statsforvalteren (2/4)


Nå har jeg vært hos Statsforvalteren litt over 50 timer, og det er på tide med en oppdatering på hva jeg har fått gjort her.

Starten på praksisperioden var veldig bra! Jeg og min medstudent Sandra fikk en fin start her på huset hvor vi fikk hilse på alle på avdelingen, noe som gjør det lettere å stille spørsmål til eller slå av en prat med folk seinere. Denne arbeidsplassen er full av trivelige folk! Vi fikk også en liten forelesning hvor vi fikk innblikk i hva Statsforvalteren jobber med, noe som var veldig interessant.

Så langt har vi brukt tiden mest på å jobbe med miljødirektoratet sine databaser for vannmiljø – litt rutinearbeid for å oppdatere verdier på økologisk tilstand i elver og sjø. Dette innebærer blant annet å bruke kart til å vurdere hvilke målinger som skal være med i klassifisering av vannmiljøet for et større område. Avstand til akvakultur og avløp er viktige i denne sammenhengen. Det har vært kjekt å få innblikk i hvordan målinger som taes av ulike konsulenter samles og gjøres tilgjengelig gjennom slike databaser. Et lite pluss med å arbeide så mye med kart er at man blir godt kjent med fylkets geografi 😀

Vi har også fått plottet inn målingsverdier fra ulike rapporter inn i disse databasene, så da fikk vi lese faglige rapporter fra ulike konsulenter/ bedrifter og se hvordan de kan se ut.

Her har Statsforvalteren ansvar for forvaltningsplan, verneregler og informasjonskart for besøkende av reservatet. Det er viktig å regulere ferdsel i dette området av hensyn til hekkende fugler. Det er satt opp et fugleobservasjonstårn som skal bidra til å ferdsel vekk fra sårbare områder og å samtidig skape en god plass å observere fugler fra.

(Informasjonsplakat om fuglelivet på Herdla)

 

På Herdla er det spesielt vipene som har vært i fokus, ettersom vipen er sterkt truet art. Det var spennende å høre om hvilke tiltak som i samarbeid med grunneier er satt i gang for å prøve å bedre de dårlige forholdene og forstyrrelsene for fuglene. Disse tiltakene er innebærer blant annet fjerning av sitka-gran, opprettelse av dammer, ferdselsforbud i visse områder, lokalisering og vern av reir.  Det er også veldig viktig at turgåere respekterer reglene som er opprettet, som f.eks. båndtvang for hund. Heldigvis har de ulike tiltakene gitt gode resultater, og man ser en positiv utvikling for mange fuglearter. Nå har vipebestanden økt, og de siste 15 årene har antallet vipereir gått fra 0 til rundt 30. Denne utviklingen er det viktig å opprettholde, spesielt fordi den dessverre er motsatt i resten av landet.

En tur til Herdla kan virkelig anbefales, så lenge man tar hensyn. Og husk kikkert!

(Vipe)

 

 

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *