250 timer med dine nye, grønne venner – Hvorfor du bør ta BIO299


 

Hei! Mitt navn er Eline, og jeg tok BIO299 høsten 2022. Dette er et fag hvor du får gjennomføre ditt eget prosjekt, gjerne som del av en større forskningsgruppe. Du får også noen veiledere som hjelper deg igjennom prosjektet. Det er virkelig en super mulighet til å lære mer om hvordan forskning foregår og til å få et innblikk i en forskningsgruppe.

 

Mitt prosjekt

Jeg fikk jobbe med FUNDER-prosjektet, hvor min oppgave var å måle vannkapasiteten til moser. Du tenker kanskje umiddelbart at moser høres kjedelig ut, og at dyr – i det minste blomster – må jo være mye mer spennende? Det tenkte jeg også. Men etter å ha lest om mosenes

  1. viktige funksjon i økosystemene, spesielt de alpine, men at det hittil er gjort lite forskning på dette.
  2. evne til å holde på en mengde vann tilsvarende mange ganger deres egen vekt.
  3.  kule morfologiske trekk som skiller seg fra andre planter, og at artene kan se ganske forskjellige ut.
  4. evne til å overleve i tørket tilstand i lang tid, hvor de kan friskne helt til ved tilførsel av vann.

.. fikk jeg større interesse for disse små, grønne organismene.

 

Målet med prosjektet mitt var å kunne si om vannkapasiteten til et mosesamfunn endres med temperatur, nedbør og/eller ved fjerning av andre plantegrupper.  Vannkapasitet er evnen i dette tilfellet mengden vann mosene kan holde per egenvekt.

Moser kan se ganske forskjellige ut, her fra Låvisdalen (til venstre) og Veskre (til høyre).

Labarbeid

Det fine med BIO299 er at du får gjøre noe praktisk og lære å gjennomføre forsøk enten i felt eller på lab. I mitt tilfelle ble det brukt veldig mange timer på lab. Biomasse som var blitt hentet fra 12 ulike steder i fjellet (med ulike årlige temperaturer og nedbørsmengder) ved slutten av feltsesongen skulle først sorteres. Første del av prosjektet gikk dermed med på sortere biomassen i de ulike gruppene; Urter, gress og moser. Sammen med flere andre brukte vi lang tid på dette, og mange podcaster ble konsumert.

Sortering av biomasse på lab.

 

Etter halvannen måned kunne jeg endelig gå i gang med vannkapasitet – eksperimentet. Da okkuperte jeg (sammen med mine gode veiledere) et rom hvor jeg kunne vanne alle mose-prøvene (bilde 2). Deretter skulle våtvekt til alle prøvene veies, etterfulgt av 72 timer i tørkeovn. Til slutt ble tørrvekt målt. Det ble gjennomført runder med 14 prøver hver, til sammen 7 runder over 17 dager. Dette var en hektisk periode, men jeg elsket det praktiske arbeidet! Noe av det positive med at jeg var på laben «hele tiden» er at jeg fikk en følelse av tilhørighet til bygget og miljøet der. Man møter jo gjerne de samme folkene hele tiden.

Oppsettet for eksperimentet på laben. Mosene skal vannes og oppnå full metning av vann før de veies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeiding av resultater

Faget gir deg også kunnskap om dataanalyse, hvor man får bruk for R på ordentlig. Dette hadde jeg null peiling på i august. Det viser seg altså at et eget prosjekt gir deg en grunn til å lære raskt. I tillegg til å gjennomføre eksperimentet og skrive rapport fikk vi også laget en vitenskapelig poster som ble presentert. Da fikk vi øvd oss på forskningsformidling og prøve ut hvordan det kan være å presentere forskning på en konferanse.

BIO299 oppsummert

Dette har vært et annerledes fag som skiller seg fra den store mengden teoretiske fag du ellers må gjennom, og kan absolutt anbefales om du ønsker å få en smakebit på livet som forsker. Faget har vært veldig lærerikt på mange områder. Hvordan jeg utfører et prosjekt, hvordan skrive rapport, hvordan forholde meg til veiledere er blant alle de nyttige erfaringer jeg tar med meg videre. Det har ikke minst gitt meg en kjærlighet til moser.

Vil til slutt takke de gode veilederne mine og andre som har hjulpet meg med dette prosjektet!

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *