Bergen kommune – Bymiljøetaten (4/4) Takk for meg


Da har jeg jobbet i 150 timer hos seksjon for natur- og miljøforvaltning i Bymiljøetaten i Bergen kommune, og min tid i praksis er over. Siden forrige blogginnlegg, har jeg deltatt på møter og jobbet med prosjekt om fremmede skadelige arter.

 

Visste du at mange populære hageplanter er vurdert til svært høy risiko (SE) på fremmedartslisten? Det gjelder blant annet rynkerose. En annen skadeliggjører er planten parkslirekne. I 2023 blir fremmedartslisten oppdatert! Jeg lurer på hvilke arter vi må obs på.

Figur 1: Rynkerose (Rosa rugosa) i Fjellveien

 

Figur 2: Parkslirekne (Reynoutria japonica) ute i Apeltun-området

 

Jeg kan anbefale alle å bruke sine kunnskaper om planter og dyr til å registrere uønskede arter når dere går på tur. Dere kan registrere her.

 

Jeg nevnte i blogginnlegg nr. 2, at praksisoppholdet svarte til alle forventninger. Arbeidsoppgavene var til tider krevende, og jeg følte ikke alltid jeg var kvalifisert til å være med på alle møter. Likevel var det noen møter hvor jeg følte jeg hadde gode bakgrunnskunnskaper.

 

Tverrfaglig kompetanse, spesielt i kjemi og i statistikk, var en fordel å ha på de seminarer og møter hvor vi fikk høre om forskningsresultater innen forurensning. Det å ha tverrfaglig bakgrunnskunnskap, hjalp med å ikke bli redd for matematiske formler som kan virke kompliserte med første øyekast.

 

Jeg har fått utrolig mye ut av praksisen hos Bymiljøetaten. Etter dette semesteret har jeg begynt å like å skrive. Dette er svært nytt for meg. Før likte jeg best statistikk, analyse og feltarbeid. Jeg føler jeg har fått et godt innblikk i hva som forventes av en biolog i arbeidslivet. Som biolog sitter jeg på svært mye kunnskap om diverse arter og biologiske prosesser som holder livet på Jorden i gang. Denne yrkespraksisen har gitt meg innsikt i hvor viktig natur og miljøforvaltning er for det biologiske mangfoldet.

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *