Praksis hos STIM (4/4)


Hei igjen!

Da har praksisoppholdet hos STIM kommet til veis ende. Etter 150 timer i praksis hos STIM har jeg tilegnet meg en rekke ny kunnskap og erfaringer, som jeg tar med meg videre.

I det første blogginnlegget nevnte jeg at jeg savnet praktisk erfaring og en bedre forståelse for hva man kan arbeide med, som ferdig utdannet biolog. Dette var noe av det jeg håpet på å utforske nærmer i løpet av praksisen, og det kan jeg med sikkerhet si at jeg har gjort. I løpet av praksisen har jeg vært mange timer på laben, hvor jeg har fått lært mer om særlig taksonomi. Dette har bidratt til en dypere forståelse for hvilken diversitet man finner i havet, og har gitt meg mye ny kunnskap om ulike dyregrupper. Noen av dyregruppen jeg har sett nærmere på har vært bivalvia(musling), crustacea(krepsdyr) og echinodermata (pigghuder), som alle er dyr man kan finne i bunnfaunaen i havet.

Praksisoppholdet har gitt meg innsikt i hvilket arbeid en biolog kan drive med, og hvilken betydning arbeidet har. Mitt inntrykk er at det er (i STIM) en god blanding av feltarbeid, labarbeid og rapportskriving, som i dette tilfellet inngår i å kunne gi en nøye vurdering av blant annet miljøtilstanden i et område. Dette er nok en arbeidsmetode, som jeg tror hadde passet meg bra – litt av alt.

Praksisoppholdet har gitt meg en optimistisk holdning til å fortsette med biologi, og har vært en bekreftelse på at det jeg liker å studere også er noe jeg senere kan like å jobbe med. Det har vært noen lærerike timer hvor jeg har kunnet tilegne meg ny kunnskap, men også anvende kunnskap jeg hadde fra før. Praksisen har gitt meg et bedre innblikk i de tingene jeg har vært usikker på, og veien videre er klarere enn noen gang.

Takk for et fint og lærerikt praksisopphold!

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *