Virus er mer enn COVID-19 1


Hei!

Mitt navn er Tiril Vestrheim. Jeg kommer fra en liten øy på Vestlandet, Bømlo, og er 21 år gammel. For tiden holder jeg på med å ta siste semester av bachelorgraden min i biologi. Interessen for dyr og natur har vært der så lenge jeg kan huske, og jeg merket særlig på videregående gjennom biologifagene at dette var noe jeg kunne tenkt å studere videre. Jeg har valgt å ta emnet BIO299 i vår for å se hvordan det er å være en forskende biolog i praksis.

Forskningsprosjektet er tilknyttet prosjektet VirVar, ledet av Ruth-Anne Sandaa (UiB). VirVar prosjektet forsker på forholdet mellom virus og deres planteplanktonverter og hvordan dette påvirker primærproduksjonen i havet.

Forskningsprosjektet mitt går ut på å studere infeksjonsforløpet når en encellet algevert blir infisert av to virus. I forsøket er verten en alge av typen haptofytt, Haptolina ericina 028 (He 028), og virusene er Prymnesium kappa virus RF01 (PkV RF01) og Haptolina ericina virus RF02 (HeV RF02). Dette er veldig store virus som begge infiserer algen He 028.

I vitenskapelige forsøk må en ha en eller flere kontroller slik at en kan utelukke at andre variabler bidrar til resultatet. I tillegg er det viktig at alle parametere er like i kontrollen som i eksperimentet. I dette forsøket settes det opp tre kontroller. I kontroll A tilsettes PkV RF01 til He 028. I kontroll B tilsettes HeV RF02 til He 028. I kontroll C tilsettes ingen virus til He 028.

Figur av infeksjonsforsøket uten kontroller.

Når et virus infiserer en vert, vil verten evolvere seg slik at den danner en resistens mot viruset og viruset vil evolvere seg til å motstå denne resistensen. Dette skal jeg studere i forsøket mitt ved å tilføre de to virusene til algen, og deretter studere virusene og algen over en tidsperiode over 25 dager.

Det finnes ulike måter å studere virus og alger på. En kan telle både virus og alger ved å bruke et flow cytometer. For å finne ut hvor infeksiøse virusene er tas metoden «most probable number» (MPN) i bruk. Videre, for å visualisere alger og virus må en mikroskopere. Algene er store nok til at de kan studeres i lysmikroskop. Virusene kan blant annet studeres i et transmisjonselektronmikroskop (TEM).

I de siste to årene har det vært satt søkelys på COVID-19 når det kommer til virus. Men virus er mye mer mangfoldig og finnes også i sjøvann. I en dråpe av sjøvann er det faktisk rundt en million virus. Virus i havet kan blant annet infisere alger. Alger er havets primærproduksjon, som er grunnlaget for hele næringskjeden i havet. Å studere infeksjonsforløpet når en alge har flere virus til stede er veldig interessant, da dette kan gi en indikasjon på hvordan evolusjon av tilstedeværelsen av virus og alger faktisk fungerer i havet!

I forskingsprosjektet har jeg lært å utføre metodene flow cytometri (FCM), MPN, sentrifugering og dyrking av virus og alger. Det er utfordrende å huske alle smådetaljer i de ulike metodene, noe som gjør at notatblokken og lab teknikeren er veldig gode å ha. Videre har det vært veldig spennende å lære seg metoder som en kanskje kan ta i bruk i arbeidslivet og i en master.

Skjermen som leser av MPN.

Her lager jeg fortynning av virus til MPN.

Skjermen til FCM som teller antall virus i prøven.

 

Til nå har jeg gjennom forskningsprosjektet mitt lært meg at det krever mye arbeid å arbeide med alger og virus. Når en arbeider med biologisk liv er det sjelden at alt går etter planen, noe som medfører at ting tar lengre tid enn planlagt. Dette har jeg erfart ved at to uker før selve forsøket skulle starte, hadde ikke det ene viruset blitt infeksiøst nok. Da måtte en starte prosessen med sentrifugering, FCM, MPN og dyrking av virus på nytt. Noe som medførte at prosessen tok en uke lengre enn planlagt. Videre kreves det overraskende mye planlegging, opplæring i metoder og arbeid for å utføre selve forsøket.

BIO299 er et veldig spennende fag der en får mye frihet med hvordan en disponerer tiden, noe som krever at en planlegger godt. Jeg anbefaler å ta dette emnet om du er glad i felt eller laboratoriearbeid og er selvdisiplinert. Det har vært veldig lærerikt å få være med på møter, arbeide i lab og samle inn data. Samlet sett, har jeg erfart at det virker veldig spennende å være forsker!

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Virus er mer enn COVID-19