Praksis hos NIVA: Da er jeg i gang! 3


Hei Hei

Da har jeg blitt mange erfaringer rikere siden sist innlegg. Jeg har til nå hatt omlag 50 timer hos praksisverten NIVA (Norsk institutt for vannforskning). I løpet av disse timene har jeg blitt en god del klokere på de viktige arbeidsoppgavene NIVA har. Jeg har fått tatt del iblant annet hvordan prøvetaking av sediment skjer, i tillegg til hvordan vannprøver blir tatt. Sist men ikke minst har jeg fått opplevd hvordan NIVA fungerer som et rådgivende organ innenfor vannkvalitet. Jeg har blitt kjent med mange nye, imøtekommende mennesker som gjør det å være i praksis hos NIVA ekstra spennende.

Ved å være ute i felt på disse tider av året kan man fort oppleve alle fire årstider på en og samme dag, noe som ikke kommer som en stor overraskelse her på Vestlandet. Bildene viser de fine omgivelsene som praksishverdagen hos NIVA har bydd på. 

Til å begynne med startet jeg med å sette sammen beredskapsbokser som skulle bli sendt ut til to ulike oppdrettslokaliteter. Disse beredskapsboksende inneholder ulike «kit» for prøvetakning dersom det er mistanke om dårlig vannkvalitet på anlegget. Dette har blitt et viktig verktøy for de ulike partene for å kunne fange opp årsak til eventuell fiskedød eller unormal adferd hos fisk.

Allerede som fersk nykommer hos NIVA fikk jeg mulighet til å være med ombord på hurtigruten da den lå til kai ved Strandkai- terminalen. Her fikk jeg se de ulike instrumentene som NIVA har ombord i båten. Disse instrumentene blir brukt til å samle opp og analysere vannprøver langs den norske kystsonen.

Jeg har også fått vært med på ulike B-undersøkelser. B- undersøkelse er prøvetakning av sediment utenfor oppdrettsanlegg for å kartlegge sedimentsammensetningen og sedimentkvalitet. Det å være ute i felt gav virkelig mersmak, og jeg fant fort ut at det er noe jeg trives godt med. Ved å reise ut i felt fikk jeg også møte masse forskjellige folk innenfor oppdrettsnæringen, noe som har vært veldig lærerikt.

Her får jeg prøve meg på pH-måling og analyse av sedimentprøven som er tatt.

Jeg har i tillegg til B-undersøkelser fått vært med på C- undersøkelse, noe som innebærer prøvetakning av sediment i større fjorder. Dette krevde litt større maskineri enn ved B-undersøkelser, hvor vi her tok i bruk en enda større grabb beregnet for å ta prøver på omlag 400 meters dybde.

Bildet viser grabben som ble sluppet ned på 400 – 500 meters dybde for å gi informasjon om sediment kvalitet

For min del kunne jeg ikke bedt om en bedre praksisplass, jeg trives svært godt hos NIVA og engasjementet er stort for hver ting jeg får oppleve. Jeg har allerede nå lært masse, og gleder meg stort til de neste 100 timene som gjenstår i praksisoppholdet.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 thoughts on “Praksis hos NIVA: Da er jeg i gang!