Bier er ikke bare søte, men veldig viktige


Hellaisen! Min tredje bloggpost skal handle om hva og hvorfor praksisen i NIBIO gjør meg nysgjerrig på å utforske noe mer om emnet jeg jobber med og om jeg får brukt biologikunnskapene jeg allerede har, med mine biologistudier på bachelor nivå i lomma.

Pollinerende insekter gjør en fantastisk jobb og er nødvendig for at blomstrende planter skal kunne formere seg. Bier, dermed også humler, er utrolig effektive pollinatorer og de gir oss økosystemtjenester, et begrep som omfatter de goder og tjenester vi kan høste fra naturen. Trist er at tap av levesteder, fremmede biearter, klimaendringer, konkurranse med honningbier, sprytemidler og andre giftstoffer påvirker ville bier negaivt. (Sabima, 2019).

Ville arter av pollinerende insekter har vist seg å være mer bærekraftig for landbruksvekster i forhold til å kun basere seg på tamme honningbier. Prosjektet jeg er med på har som delmål å finne ut om biodiversiteten av pollinerende insekter i frukthager påvirkes av hvordan vegetasjonen og landskapet rundt er og om vegetasjon som grenser til feltene påvirker tilstedeværelsen av ville bier (bier utenom honningbier). Målgruppen for prosjektet er landbruket med vekt på fruktnæringen der en vil øke kunnskapen rundt integrert plantevern, som er «å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade» (Nibio.no, 2019). Under begrepet ligger dermed også beskyttelse av nytteorganismer som pollinerende blomsterplanter og bier. Dette prosjektet kan gi svar på om behovet for tiltak for tilretteleggelse av større biodiversitet kan gjøres gjennom etablering av blomstrende vegetasjon rundt frukthager.

Honningbier ser jeg i nesten alle frukthager

Gjennom mine studier som biologistudent på UIB har jeg lært at biodiversitet er essensiell og hensiktsmessig nyttig for matproduksjonen gjennom mange ulike måter. Den gjør produksjonen mer robust og mindre sårbar mot f.eks. klima krisen, endringer i miljøet og liknende. Vi trenger rett og slett artsmangfold for at økosystemene kan fortette og fungere med et endrende miljø, og med en økende befolkning er jo selvfølgelig økt matproduksjon essensielt, og samt like viktig, redusere de følgende negative virkninger på miljøet.

I feltene jeg har jobbet, og forsovet ellers i landet og verden, er det en voksende monokultur i jordbruket. Dette er problematisk da disse landskapene ikke gir et mangfold av blomsterplanter, og gir biene kun mat, i form av nektar og pollen, under blomstringen. For å sikre at de også har mat gjennom hele sesongen trenger man et mangfold av blomsterplanter og dermed en forlengelse av blomstringstiden til det ellers monokulturelle landskapet vi ser i dag.

Løvetann er digg for denne jordhumla (Rett på meg her, Bjørn Arild, om jeg tar feil)

Feltet her oppe er nærmere skogen med flere muligheter for humler som trenger spesielle strukturer for å bygge bol eller legge egg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har en forståelse for hvordan man samler inn data og hvor viktig denne type forskning er for tilretteleggingen av landbruket, bevaring og styrking av økosystemtjenester, og dermed framtidens matproduksjon og biodiversitet. Så jeg er, i likhet med prosjektbeskrivelsen, nyskjerrig på å finne ut hvordan diversiteten av pollinerende insekter er utover honningbier, om vi vil finne rester av pesticider i insektene og om sprøytingen vil ha en avskrekkende effekt på dem? Mange faktorer spiller inn og det blir utrolig spennende å se hva resultatene blir!

-Hedda

 

 

 

 

Les om humler og bier og hvorfor vi trenger dem for en stabil matproduksjon:

http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1194563/

https://www.sabima.no/trua-natur/humler-og-bier/

 

Liten videosnutt –>

 

Referanser

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). Why we need bees for a nutritious future. [online] Available at: http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1194563/ [Accessed 28 May 2019].

Nibio.no. (2019). Integrert plantevern IPV – Nibio. [online] Available at: https://www.nibio.no/tema/plantehelse/integrert-plantevern [Accessed 27 May 2019].

Sabima. (2019). Humler og bier er utrydningstrua fordi leveområdene blir borte. [online] Available at: https://www.sabima.no/trua-natur/humler-og-bier/ [Accessed 27 May 2019].

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *