Daily Archives: 22/01/2018


Hei bloggen og lesere! Dette er det første av fire blogginnlegg som jeg skal skrive som en del av arbeidspraksisen hos Uni Research Miljø – LFI (laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske). Praksisen er hoveddelen av faget Yrkespraksis i Biologi. Bloggskrivingen er en like ny erfaring for meg som praksisen jeg […]

Arbeidserfaring here I come!