Plastregistrering og plastkart


Hei igjen,

Siden sist har vi arbeidet en del videre med registreringsskjemaet for rydding av strandsone. Ettersom dette er et registreringsskjema som skal kunne brukes av alle aldersgrupper så har det bydd på mange utfordringer. Det å få alle kategorier, ordlyder og begreper til å være forståelig og ikke skal kunne misforståes er vanskelig, men ved hjelp av testing av skjemaet og tilbakemeldinger så blir det gøy å se når skjemaet endelig er helt ferdigstilt.

Skjemaet skal nå digitaliseres på http://www.miljolare.no og dette kan gi forskere en mulighet til å få svar på flere spørsmål. Dette har krevd enda flere endringer og finjusteringer for å få inn all nødvendig data. Litt av formålet med å gjøre det til et online-skjema er å lære mer om forsøpling og forhåpentligvis finne svar på blant annet hvor avfallet kommer fra og hva som er kildene til at tilkomsten er så stor. Ved hjelp av registering kan et område som blir ryddet opptil flere ganger følges på miljolare.no og en kan på denne måten se hvor myenytt marint avfall som ankommer etter hver rydding. Resultatene er tilgjengelig for dem som registrerer, samtidig som registrering av funn vil skaffe data til forskning som vil gi forskere en bedre forståelse av problemet. Registreringsskjemaet er foreløpig bare tilgjengelig for de som utarbeider skjemaet og for de som er med på å teste det ut, men om forhåpentligvis ikke så lenge så vil det bli offentliggjort for flere brukere.

Ingvild som arbeider med strandsone online-skjema

Meg og Ingvild har også fått arbeidet med en geolog som heter Eivind. Her har vi fått brynet oss på enda flere data utfordringer. Jeg nevnte i forrige innlegg at vi skulle være med på et nytt prosjekt og dette er da prosjektet. Dette er et tverrfaglig prosjekt som også plastregistreringen er en del av. Det går ut på å estimere hvor mye marint avfall det finnes i Sotra-området ved hjelp av registrering, flyfoto, satellittbilder, modellering og diverse andre metoder. Ved hjelp av blant annet Google Earth Pro og Norge i bilder var det mulig for oss å kunne registrere og se plastviker; viker som har større tilfangs av marint avfall enn andre. Der vi kunne se at det var mye plast noterte vi oss ting som retning sjøen kom inn, topografi, mengde plast osv.

Arbeidet med det online-skjemaet har tatt det meste av tiden, så Eivind måtte dessverre sitte og registrere mesteparten av Sotra-området selv.

– Sandra

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *