Siste del av praksisoppholdet og spennende gassovermetningforsøk


I begynnelsen av praksisoppholdet sa Gaute til oss at de skulle starte et spennende nytt prosjekt i november, og hvis vi ville kunne vi være med og hjelpe til der. Dette sa vi selvsagt ja til med en gang. Siste del av praksisen gikk for det meste med til dette. Prosjektet handler om hvordan gassovermetning i vannet påvirker fiskene i elvene der det forekommer. Det er ikke uvanlig at elvene rundt kraftverk er overmettet med gass, selv om verdiene selvsagt varierer. Det har vært gjort få forsøk på dette i Norge, men før vi begynte regnet vi med at fiskene ville dø på rundt 107 %. Vi hadde fem forskjellige konsentrasjoner med tre kar hver: 100 % (kontroll), 105  %, 110 %, 115 % og 120 %.

 

I tillegg til laksesmolt ville LFI teste hvordan bunndyr som lever i elv ville håndtere dette, og det var denne delen av forsøket vi skulle være med på. Sammen med to Erasmusstudenter som jobber på LFI dette semesteret laget jeg bur som vi kunne ha bunndyrene i, blant annet for å unngå at fiskene spiste dem. LFI samarbeidet med ILAB om dette prosjektet, og det var ble utført i deres laboratorier på Høyteknologisenteret i Bergen. Det var også de som gjorde klar tankene, og de brukte lang tid på å få til at gasskonsentrasjonen i karene skulle bli høy nok og holde seg stabil. Siden dette er et ganske nytt prosjekt måtte de prøve seg frem for å finne ut hva som virket best.

Tirsdag 21. november fikk vi beskjed om at alt var klart, så da var det rett ut i elven og fange bunndyr. Vi hadde med oss noen kar og håver, så etter at noen hadde stått og gravd litt i bunnen av elven med håven helte vi innholdet i kar og leitet gjennom for å finne bunndyr. Vi identifiserte dem også mens vi var der og sorterte dem. Vi fikk en rask gjennomgang i hvordan vi skulle se forskjell på dem. Her syns jeg det var nyttig at jeg tidligere har tatt et kurs i systematisk zoologi (BIO232) fordi jeg da skjønte hvilke strukturer de beskrev, og de latinske navnene rullet litt lettere over tungen, hvor litt er det operative ordet.

      

Etter å ha samlet nok bunndyr dro vi inn til laben for å legge dem i burene vi hadde laget til dem. Vi satt to bur i hver tank, et for hver av artene. I tillegg satt vi et tredje bur i noen av tankene som inneholdt en art som vi ikke hadde fanget like mange av.

Deretter dro vi inn hver dag for å telle hvor mange som var døde i hvert av burene. De første dagene gjorde vi det sammen, men etterhvert dro vi gjerne inn alene, alt etter hvem som hadde tid. En stund så det ut til at alle bunndyrene klarte seg fint, men etter noen dager begynte den ene arten (Baetis rhodani) i tanken med 120 % å dø. På slutten av forsøket var det ingen individer igjen i tanken. Vi tror at dette var fordi denne arten ikke graver seg ned i sanden eller lager hus, og hadde derfor ingen beskyttelse mot boblene. Etter to uker var forsøket ferdig, og vi fisket ut alle dyrene som fortsatt var i live og belønnet strevet deres med å legge dem på sprit (huff).

    

Dette forsøket utgjorde siste del av praksisen min, pluss noen ekstra timer fordi det var så gøy å være med på! Alt i alt har det vært utrolig kjekt og spennende å være i praksis hos LFI, og jeg føler jeg har lært mye, både biologirelatert og ikke.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *