Da var det over


Hei!

 

Da er praksisoppholdet hos Havforskningssinstituttet over, og jeg sitter igjen med masse ny kunnskap. Turen til Finnmark var svært lærerik og jeg føler meg veldig heldig som har fått vært med å ta eggprøver i forbindelse med det kommende gruvedeponiet i Repparfjorden. Forhåpentligvis kan eggene vi samlet inn DNA-sekvenseres i fremtiden, slik at man kan kartlegge torskebestandene bedre, og eventuelt finne ut om det kan finnes lokale torskebestander som gyter ved andre tidspunkt. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å lese rapporten om noen år.

 

Praksisoppholdet har virkelig svart til forventningene. Jeg har lært masse og sitter igjen med masse gode minner. Selvfølgelig har det også vært veldig annerledes enn jeg hadde trodd. Jeg forventet å bli enda mer knyttet til et prosjekt, men jeg ser på det som en positiv ting at jeg har fått variert erfaring. Nå kan jeg alt fra røkting av torskelarver og egg, praktisk arbeid i forhold til eggprøvetaking og enda flere arter som finnes i fjæra. Jeg har lært at å prosessere data er slitsomt og ikke alltid like gøy, men at det også må gjøres som biolog.

Blind mudderreke

Blind mudderreke

 

Praksisen har gjort meg sikker på å at jeg vil gå en marin retning videre, og at man ikke nødvendigvis trenger å være forsker for å jobbe som biolog. Den eneste kunnskapen jeg har savnet underveis, var informasjon om fiskeegg som finnes langs norskekysten, og kanskje enda mer kunnskap om arter i fjæra. I løpet av studiet har vi som regel gjennomført små forskningsprosjekter i fjæra og ikke sett spesifikt på artsdiversitet. Dermed var det ekstra kult å se arter jeg ikke har sett før, for eksempel; østerstyv, rektangulærsjøpung, havedderkopp, et svømmende urskjell og en blind mudderreke.

 

Til slutt vil jeg bare si at jeg anbefaler alle som har muligheten, til å ta dette kurset. Selv om det er krevende og tar mye tid, er det absolutt verdt det. Å få muligheten til å bygge nettverk og møte så mange forskjellige fagpersoner som jobber med alt fra svamper til ålens navigasjonssystem er ekstremt lærerikt. Tusen takk til alle jeg har møtt i forbindelse med «Livet i fjæra»-prosjektet, alle på Austevoll og en spesiell takk til Terje van der Meeren for god opplæring i Finnmark.

 

Takk for meg!

20160425_135315

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *