Praksis i Naturvernforbundet – Status quo 2


Hei og hå.

Jeg har nå vært praktikant i Naturvernforbundet, Hordaland i ca. 3 måneder, noe som har tilsvart ca. 80 arbeidstimer. Jeg er på kontoret deres på Det Grønne Loftet nede på bryggen en gang i uken, hvor arbeidsoppgavene mine stort sett går ut på å planlegge turer/foredrag.

Til nå har ingen av arrangementene som er planlagt utført. Vi skulle ha en «naturgledetur» til Arnaelva i lag med Arna Sportsfiskerlag i begynnelsen av denne måneden, men den er blitt forskjøvet til høsten. Årsaken til dette er at det viste seg å være vanskelig å rekruttere barnefamilier til å være med på tur etter skoletid. Vi var i kontakt med flere barneskoler, da spesielt i Arnaområdet, og disse skolene var med og hjalp oss med promoteringen. I tillegg delte vi arrangementet på sosiale medier, og på våre egne hjemmesider, men dessverre ga ikke dette stor oppslutning. Tett opp mot turen fant vi derimot flere gode promoteringskanaler for turglade barnefamilier i Bergen, som vi satser på å få bruke til nærmere promotering til høsten. Da håper vi å nå mer målrettet ut til småbarnsfamilier som både er interessert i å være ute i naturen, men også lære om naturen.

Videre har jeg arbeidet med noe vi har kalt «naTurjentene». Dette er en friluftsskole som Naturvernforbundet arrangerer i sommer, hvor jenter i fjerde, femte og sjette klasse skal bli tatt med ut og lære om både biologi og friluftsliv på best mulig måte. Sommerkurset vil gå en uke fra 29. juni – 3. juli, og holdes av vår egen Sigrid Bruvoll sammen med Malin Jacob. Jeg skulle gjerne vært med på turen selv, men har ikke anledning siden jeg er oppe i nord og leker meg med lundefugler (også kalt feltarbeid…).

Ellers har vi to arrangementer som står for tur neste uke; en «naturgledetur» 2. juni og «Naturlig Onsdag» 3. juni.

Regnskog«Naturgledeturen» vil da gå til skogen i Fana, og vi har kalt den «Jakten på regnskogen i Fana». Årsaken til dette er at det i dette området er skog som kan defineres som temperert regnskog. På turen vil Linn Vassvik fortelle oss om akkurat dette fenomenet og hva det betyr at det finnes regnskog i Fana. Og siden vi først er på jakt etter vår egen regnskog kommer jeg til å gripe anledningen til å fortelle litt om den noe mer kjente tropiske regnskogen og det faktumet at TV-aksjonen i år er tilegnet Regnskogfondet og deres arbeid for å bevare noen av verdens største regnskoger, nemlig regnskogsområdene i Peru, Brasil, DR Kongo og på øye Ny-Guinea. Årsaken til dette er at jeg, sammen med Sigrid, er regnskogambassadører for TV-aksjonen her i Bergen og Hordaland. Dette innebærer at vi fram til selve aksjonsdagen vil arbeide for å skape synlighet og engasjement rundt årets TV-aksjon, samt det viktige arbeidet Regnskogfondet gjør i disse områdene.

Mer informasjon om «Jakten på regnskogen i fana» kan en få ved å besøke Naturvernforbundet sine nettsider; http://naturvernforbundet.no/hordaland/aktiviteter/naturgledetur-med-naturstudentene-article32520-2709.html

Mer informasjon om TV-aksjonen 2015 kan en få på nettsiden http://www.blimed.no/ som jeg oppfordrer alle til å besøke for å lære mer om årets TV-aksjon, og hva en kan gjøre for å hjelpe til dersom en ønsker det.

«Naturlig Onsdag» 2. juni vil Kristoffer Bøhn fra Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) ta oss med på et fascinerende i dypdykk økosystemtjenester, pollinering og vår utrolig viktige og mangfoldige artsrikdom. I sitt innlegg «Takk for maten!», vil han snakke om alt dette, krydret med lokale eksempler. Her kan du lære hva som menes med økosystemtjenester, frivillig artskartlegging og kunnskapsgrunnlaget for kartlegging av arter, i sosiale og hyggelige omgivelser!takkformaten

Les mer om kvelden på Naturvernforbundet sine nettsider:
http://naturvernforbundet.no/hordaland/aktiviteter/naturlig-onsdag-mellom-bakkar-og-berg-takk-for-maten-article33060-2709.html

Mer informasjon om hva begrepet økosystemer innebærer vil jeg ta for meg i neste blogginnlegg, som kommer etter disse arrangementene har funnet sted.

Peace out!


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 thoughts on “Praksis i Naturvernforbundet – Status quo

  • Linn Vassvik

    Håper du får rekruttert flere barnefamilier til høsten, virker kjempespennende å få være med å sette ut fiskeyngel! Lykke til som regnskogambassadør for tv-aksjonen 🙂

  • Sigrid

    Du er heldig som har kontor på det koselige grønne loftet 🙂
    Bra jobba med å promotere regnskogfondet på regnskogtur!