Naturreservater i Hordaland 2


Hei igjen!

Da har jeg jobbet omtrent 50 timer sammen med SNO og er klar for å skrive mitt andre blogginnlegg. Jeg har til nå jobbet for det meste sammen med Ragni, som har ansvaret for reservatene her i Hordaland. SNO har hovedkontor i Trondheim, og har ansatte spredt rundt i fylkene i Norge. Ragni sitt område strekker seg fra Føye til Sveio, som da vil si at hun har ansvar for nord-Hordaland, midt-Hordaland og Sunnhordland.

Før jeg startet praksisen hos SNO, hadde jeg lite kunnskap om hva naturreservater egentlig er. Når jeg hørte ordet naturreservat tenkte jeg mer på savannene i Afrika, eller slike store nasjonalparker som vi har rundt om i verden. I Norge har vi flere vernetyper. Vi har naturreservater som er den strengeste formen for vern. Typene naturreservat vi har her i Norge er våtmark, barskog, edelløvskog, myr og sjøfugl. Naturreservatene varierer i størrelse, fra ganske små til store. Vi har også landskapsvernområder, som er en mildere verneform, ofte der det har vært tekniske inngrep i naturen fra før av. Og til sist så har vi nasjonalparker, slik som Hardangervidden. Jeg og Ragni har for det meste besøkt naturreservater.

Herdla naturreservat i Askøy kommune.

Det meste av arbeidet har gått i rutinesjekk. Det vi har sett på da er at forskriftene for de ulike reservatene følges, og at alt er slik som det skal være. De fleste naturreservatene har en eller flere grunneiere som gjør at det er viktig å opprettholde en god dialog. Noen av reservatene ligger også i områder hvor en har turgåere. Noe annet man også sjekker opp er om området har fått forvillede hageplanter eller andre svartelistede planter som ikke eksisterer i naturtypen naturlig. Et eksempel som vi ser mye av er plantede grantrær (eks. sikta, edelgran etc.). Disse blir det da gjort tiltak i å få fjernet så lenge det er mulig og/eller er gunstig.

Slik ser skiltingen ut i de ulike naturreservatene. Her er det for Tveitane naturreservat i Kvinnherad. 

Dette er en jobb hvor en bruker en del tid på å kjøre bil og vente på ferjer. Jobben er også veldig væravhengig, så en kan ikke legge langsiktige planer på når en skal ut å gjøre de ulike oppgavene, for vi vet det at været her på Vestlandet skifter raskt. Det er en del oppgaver som var planlagt at jeg skulle få være med på å utføre, men på grunn av at Ragni uheldigvis klarte å skade seg, så har det blitt satt på vent. Dette er en fysisk jobb, som har noen oppgaver som krever at helsen er på topp.

Til nå har det vært veldig gøy og lærerikt å jobbe sammen med SNO, og jeg ser frem til å lære enda mer!


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 thoughts on “Naturreservater i Hordaland

 • Skjalg

  Høres ut som du kommer til å se mye av Hordaland i løpet av praksistiden om du kun skal jobbe med Ragni!
  Fra teksten fikk jeg inntrykk av at det for det meste var observasjoner det gikk i, men du nevnte også at det er en fysisk jobb. Forstod jeg riktig at dere har utført noen av disse allerede, i så fall hvilke type arbeid? Eller ble det ingenting av enda på grunn av skaden?
  Keep it up!

  • amaliek Post author

   Har fått vært med rundt om! Vi skulle sette opp beskyttelse rundt noen barlind på Varaldsøy, men det ble ikke noe av det på grunn av skaden.