Hurtigpraksis på Runde går mot slutten 1


Praksisoppholdet mitt på Runde er straks over, og jeg har enda ikke fått sett en eneste snyltefisk. Det var en stor skuffelse, men foruten om det har oppholdet vært givende!

Jeg og Thea valgte å ta Hurtighurten oppover, denne gangen inkludert lugar for min del(forrige gang var sofa). Jeg slapp heldigvis unna de halvfulle tyskerne i baren, men byttet dem heller ut med en fyllesyk Thea som hadde en knekk av andre proporsjoner. Vet ikke helt hva jeg foretrekker mest. Etterdønningene av Ophelia hamret inn over Stad og førte til en og annen oppgulp og magevrenging.

Omsider ankom vi Runde igjen, og Thea plantet stumpen foran lupé på tørrlaben mens jeg fortsatte å skrive rapport om tareoppdrett. Den ble til sist, hvertfall etter min mening, riktig så fin! Jeg nøstet opp i potensielle synergier, interessekonflikter i kystsonen og hvordan søknadsprosessen med etablering fungerer. I grove trekk. Det var både interessant og til tider tørt, spesielt da jeg måtte gå inn på plan- og bygningsloven, og arealplan i sjø. Lenge leve byråkratiet sier jeg bare, med et snev av ironi for de som ikke skjønte det. Hvordan kystsonen reguleres vil uansett være relevant kunnskap, så jeg er generelt happy.

Etter hvert fant jeg veien til tørrlab for å jobbe med grabbprøver sammen med Thea. Prøvene hadde blitt hentet opp av NGU, Norges Geologiske Undersøkelse, og Runde Miljøsenter har fått i oppgaven å hente ut biologisk materiale. Dette skal videresendes til Havforskningsinstituttet for artsbestemmelse. Målet er å kartlegge artsmangfoldet i ulike naturtyper, som en del av NiN 2.0(Natur i Norge). Sistnevnte er et beskrivelsessystem som gjør rede for variasjon i naturtyper, på land og i vann.

 

Før grabbprøvene kunne ransakes for biologisk materiale måtte en fjerne mudderet og små skjellrester. Dette ble gjort ved å porsjonere grabbprøven over i en sil, og deretter skylle med sjøvann. I prøvene fant vi for det meste flerbørstemark(polychetae), bivalver, krepsdyr, nematoder, slangestjerner(Ophiuroidea), og andre pigghuder.

Bilde 1 og 2: Grabbprøve med sjømus(Echinoidea) og slangestjerner.

Prøvene som var fra finpartikulær mudderbunn inneholdt mest biologisk materiale, mens det ble mindre etter hvert som en gikk over til grovkornete grabbprøver med mye skjellrester. Noen av prøvene hadde tydelig lukt av svovel, noe som indikerer anoksiske forhold. Naturlig nok fant vi få organismer i disse prøvene.

Her er et knippe av organismene vi fant.

Bilde 3: Sandrørsorm(polychetae).                                                 Bilde 4: Krepsdyr. Muligens tangloppe, uvisst.

bilde 5: Pølseorm. Avledet gruppe av leddormer.

 

Det var alt for denne gang!

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Hurtigpraksis på Runde går mot slutten