Biologipraksis – en sniktitt på «det virkelige liv» @BIO298 1


Jeg heter Sigrid, er 25 år ung og godt over gjennomsnittet interessert i planter. Alt ved planter fascinerer meg. Den enorme variasjonen, alle formene og fargene, alle de merkelige, finurlig tilpassede strategiene. Plantene oppfører seg på så mange måter som dyr, bare at det vi ser av prosessene går så uhyre sakte. For å få et innblikk i deres verden kan en stå veldig stille veldig, veldig lenge – eller studere biologi!
Nettopp det har jeg gjort i snart fire år men jeg «hakke peiling» på hva jeg skal bli når jeg blir stor. Per (personlig) definisjon er når jeg blir stor ganske nøyaktig tidspunktet da jeg skal ut i arbeidslivet, en begivenhet som skremmende nok ikke ligger mer enn et drøyt år inn i fremtiden. Det er kanskje på tide å undersøke alternativene?

Jeg vet fint lite om hvordan arbeidslivet til en biolog kan utarte seg. Mine fantasiens biologer opptrer stort sett slentrende etter heltene i litteraturverdenens oppdagelsesreiser (noe som selvfølgelig hadde vært en drømmejobb).

Drømmejobben?

Men et par ting har jeg plukket opp:
Som biolog kan en for eksempel jobbe med forskning, forvaltning, miljøvern og rådgivning. Veien til en forskningskarriere kan være lang og tung, og innebærer en doktorgrad, altså fire år til med overgang fra skolebenken til «det virkelige liv». Jobben som forsker har jeg fått inntrykk av at handler mye om å formulere det  du har lyst til å gjøre på en slik måte at de som sitter med makta (forskningsrådet) løsner grepet om lommeboka. Om en lykkes i dette, kommer den spennende delen: å forske. Å finne ut noe helt, helt nytt, et eget bidrag til menneskelig kunnskap- for en utrolig mulighet! Etter at oppdagelsen er gjort, skal det skrives – i det lange og brede og tørre.

De tre neste mulighetene vet jeg enda mindre om, men tror et par ting: Som forvalter skal man være med å bestemme hvilke områder som kan brukes til hva og på hvilken måte. Som rådgiver skal man kunne arter og rødlister og svartelister og økologi, og gi råd om hvilke områder som kan (eller ikke kan) brukes til hva på hvilken måte. Som miljøverner forsvarer man biodiversiteten på jorda ved å jobbe imot at naturområder skal brukes til noe særlig annet enn naturområder. Med kun ett år igjen av studiene, trenger jeg å vite litt mer om dette!

Jeg skal ha praksis i Grønn Etat. De jobber med å samle og opparbeide kunnskap, og ut ifra denne rådgi og påvirke beslutninger om forvaltning på en mest mulig «grønn» måte. Altså litt innenfor samtlige av de fire nevnte felter.  løpet av semesteret skal jeg blant annet arbeide med spiringseksperimenter – noe som er relevant for masteroppgaven min (mer om det senere). Jeg tror dette blir veldig bra!

doc5z3vk032p3k1jotr3c88

I Grønn etat skal jeg blant annet arbeide med svartelistede arter. Her er fire av verstingene. Bilder er hentet fra: http://www.bt.no/bolig-old/Svartelistet-i-Bergen-2966799.html

 

Sigrid


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

One thought on “Biologipraksis – en sniktitt på «det virkelige liv» @BIO298

  • ashildi

    Supert at du har fått en praksisplass hvor du faktisk får arbeide med noe som er relevant for masteren din!