Agnes – LFI

Agnes Marie Mohn : Student - BIO298

Agnes Marie Mohn

Student - BIO298

Ferskvannsøkologi (Uni Research) - webside
Hei igjen. I løpet av dei siste vekene har eg fått ta del i mange ulike arbeidsoppgåver og fått verte betre kjend med den flotte gjengen eg får jobbe med. Blant anna har eg gjort videoanalyse av bleka. Bleka er ein sjeldan laksefisk som ein finn i delar av Ottavassdraget, […]

LFI – innlegg nr. 2